Povinně zveřejňovaná informace

Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2022

o činnosti organizace v oblasti poskytování informací, zpracovaná podle § 18, odst.1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

OdstavecÚdajCelkem
a)Počet podaných žádostí o informaci0
a)Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu0
d)Počet poskytnutých výhradních licencí0
e)Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení0
f)Další informace vztahující se k uplatňování shora citovaného zákona0

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 30.1.2023

Dokument – výroční zpráva za rok 2022 k nahlédnutí ZDE

Dokument – výroční zpráva za rok 2021 k nahlédnutí ZDE

Odečet stavu vodoměrů ve dnech 3. a 4. března 2023 (tj. pátek a sobota) v době od 7.00 do 16.00 hod

X