Povinně zveřejňovaná informace

Výroční zpráva MěPOS, příspěvková organizace za rok 2023

o činnosti organizace v oblasti poskytování informací, zpracovaná podle § 18, odst.1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

OdstavecÚdajCelkem
a)Počet podaných žádostí o informaci0
a)Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu0
d)Počet poskytnutých výhradních licencí0
e)Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení0
f)Další informace vztahující se k uplatňování shora citovaného zákona0

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 30.1.2024

Dokument – výroční zpráva za rok 2023 k nahlédnutí ZDE

Dokument – výroční zpráva za rok 2022 k nahlédnutí ZDE

Dokument – výroční zpráva za rok 2021 k nahlédnutí ZDE

Nabídka pracovního místa - přidej se k nám.

X